Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör

 

 

 

A Mezőszemerei Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör 1976-ban alakult a Páva-mozgalom hatására. Juhász Gábor és Juhász Gáborné, két elhivatott pedagógus alapította. Juhász Gáborné, a tagok által nagyon szeretett Junci, 1981-ig vezette a csoportot. Ez volt a hőskor. Nagyon sokfelé hívták őket. Gyárak, üzemek művelődési házaiban léptek fel igen gyakran. Jó és kiváló minősítéseket kaptak. 1981-től 1988-ig Bóta László tanár vezette a népdalkört. Folytatódott a szomszédolás más falvakkal, s a dalostalálkozók rendezése.

Összegyűjtötték a Mezőszemerén és környékén énekelt népdalokat, sőt szorgalmas kezek le is írták azokat, hogy megmaradjanak a későbbiek számára. Az igen gazdag népdalkincset nagy szeretettel énekelték és énekelik máig is.

Ebben az időben is kiválóan minősültek, s amikor ezt a módot felváltotta az arany-ezüst-bronz fokozat akkor arany minősítést kaptak, vagy ezüstöt.

Miután a Juhász házaspárhoz hasonlóan Bóta László is Egerbe költözött, volt 2 év, amely alatt nem volt állandó vezetője a népdalkörnek. Vagy Németh Benedekné, vagy Lukács Sándor kísérte őket meghívásaik helyszínére. 1990-ben végül Csák Lajosné lett a vezető. Már korábban Bóta László is hívott férfiakat énekelni, és Csákné is ezen az úton járt, így egész szép létszámú és jó hangzású népdalkör jött létre. A sok gyakorlás meghozta eredményét. Csapó Károly 1994-ben rádiófelvételt késztett velük a rádió 6-os stúdiójában. Az itt legjobban szereplő 5 csoportot Gyöngyösorosziba hívták -Mezőszemere is közöttük volt- és műsorukat egyenesben közvetítette a rádió. Szabó Éva a televízió munkatársa mutatta be a népdalkört a nyugdíjasok Őszidő című műsorában.

6 év alatt két arany minősítést szereztek és sok jó barátot, hiszen nagyon sok helyen jártak. Életében a kórus lelkes támogatója volt Nagy Miklós, főiskolai docens, népdalgyűjtő.

Egyik nyáron 5 ének szakos főiskolai hallgatót látott vendégül a népdalkör, akik egy hétig gyűjtöttek Mezőszemerén gyermekdalokat, játékokat, népszokásokat és szorgalmasan énekeltették az idős asszonyokat, férfiakat. Felejthetetlen estéket töltöttek együtt, mindig más népdalköri tagnál, nótázva, anekdótázva, s elfogyasztva a finom falatokat, amit a háziasszony késztett.

A parádi, sirok-kútvölgyi, ostorosi, novaji rendezvényeknek állandó vendégei voltak, de még Tiszaújvárosba is meghívták a csoportot. Sok segítséget nyújtott ebben az időben Bimbó Zoltán, a Megyei Művelődési Központ munkatársa.

Csák Lajosné súlyos betegsége miatt megvált a népdalkörtől és Németh Benedeknét javasolta vezetőnek. Az ő vezetése alatt az együttes célul tűzte ki, az ország minden tájegységéről legalább egy népdalcsokrot megismerni és énekelni. Ezzel tovább éltetni Magyarország népdalkincsét.

Ez idő alatt volt a Millenniumi ünnepség, melyen a népdalkör tevékenyen részt vett a falu ünnepségeiben. Ugyanekkor, Németh Benedekné vezetése alatt második arany minősítését nyerte a Millenniumi Palócgála 2000 rendezvényen, Egerben. Még ebben az évben a Vass Lajos Kárpátmedencei Népzenei Találkozón sikerrel szerepeltek az Erkel Színházban.

Ugyanebben az évben sikeres Dalostalálkozót rendeztek, melynek jelszava: Kultúrával a Nyugat Kapujában.

2003-ban újból Csák Lajosné vette át a népdalkör vezetését. Sajnos ekkorra már a férfiak eltűntek az asszonyok mellől. így is nyertek azonban 2005-ben egy arany minősítést. Nagyon sokat szerepelnek. 2005-ben például 21 fellépésük volt.

A Népdalkör feladatai közé tartozik a községben rendezett ünnepélyeken való szereplés. Sokszor és szívesen vesznek részt baráti összejöveteleken, jubileumi pávaköri találkozókon, nyugdíjas ünnepségeken.

 

Besenyőtelek szüreti felvonulás

 

Mezőszemerei Kéknefelejcs hagyományörző népdalkör

 

40 éves az együtets

Bejelentkezés

Elérhetőség

Mezőszemere Faluház 3378 Mezőszemere, Szabadság út 109.

+36 36/490-364
+36-20/283-6979
szemerefaluhaz@gmail.com