Kutak fennmaradási engedélye: 2020. december 31.
 
A Magyar Közlöny 2018. december 20-i 207. számában kihirdetésre került az  Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény.
 
A törvény 28- §-a módosítja a A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdését, aminek értelmében mentesül a  vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az  a  létesítő vagy üzemeltető, aki az  egyes belügyitárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018.  évi CXXI.  törvény (a  továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti
vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a  vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.
 
Tehát, az engedély nélkül létesített kutak legalizálására 2020. december 31-ig adott engedélyt a jogalkotó mulasztási bírság mentesen.
 
A jövőben vélelmezhetően a végrehajtási rendeletek módosítására is sor fog kerülni.
 

Üdvözlettel:

 
 
 
dr. Tanárki - Fülöp István
jegyző
 
 
Mezőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal
3375 Mezőtárkány, Kossuth Lajos út 81.
Telefon/fax: +3636491933

 

 

Lakossági tájékoztató a téli rendkívüli időjárásra történő felkészülés legfontosabb szabályairól

 

Várható következmények:

 

 • Hófúvások, hótorlaszok, sínek felfagyása, jégréteg kialakulása miatt fennakadások lehetnek a (közúti, vasúti, légi) közlekedésben.
 • A közlekedés nehézségei miatt akadozhat az alapvető élelmiszerellátás, az egészségügyi ellátás, a betegszállítás, gyógyszerek beszerzése.
 • A hófúvások településeket zárhatnak el a külvilágtól, járművek akadhatnak el az utakon.
 • Az elakadt járművekben az utasok testhőmérséklete erősen lehűl, fagyási sérüléseket szenvedhetnek.
 • A gázvezetékek befagyása miatt a vezetékes gázellátás ideiglenesen leállhat.
 • Az elektromos áram felhasználásának növekedése, esetleg ráfagyott jégréteg miatt átmeneti zavarok keletkezhetnek az áramszolgáltatásban.
 • A hó súlyától az épületek tetőszerkezete károsodhat.

 

Ajánlott magatartási szabályok:


Figyelje az időjárás jelentést, hogy időben fel tudjon készülni!


Otthonunkban:

 

Átmeneti áram- illetve energia kimaradás esetére:

 

 • Hagyományos tüzelőberendezés (pl. kandalló) használata esetén különös figyelemmel kell lenni a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.
 • Azokat a PB gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az égéstermékek szabadba történő kivezetése más módon nem megoldott, soha ne üzemeltesse folyamatosan zárt térben. A helyiség nagyságától és a fűtési fokozattól függően legalább egy-másfélóránként szellőztetni kell a helyiséget, ellenkező esetben a felgyülemlő égéstermékek mérgezést okozhatnak.
 • A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját!
 • Gondoskodjék szükség-világítóeszközökről (pl. palackról működtethető gázlámpa, elektromos lámpa).
 • Tartson üzemképes állapotban egy elemről működtethető rádiót, és biztosítson hozzá tartalék elemeket.
 • Tároljon otthonában legalább 3 napra elegendő élelmiszert az egész család számára.
 • Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemő van a családban, számára tápszerek.
 • Csak a legszükségesebb telefonhívásokat bonyolítsa le, mert a hálózatra a mentésben résztvevőknek van szüksége.

 

 

 

 

Utazáshoz:

 

 • Szélsőséges időjárási viszonyok között nem biztonságos az utazás, különösen, ha nagyobb távolságra kell eljutni!
 • Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig kísérő társsal tegye, és csak abban az esetben, ha meggyőződött róla, hogy úti célját biztonsággal eléri, és a visszautazás feltételei is biztosítottak.
 • Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, öltözzön rétegesen, felsőruházata lehetőleg legyen vízhatlan, vigyen magával meleg kávét vagy teát.
 • Gépkocsival csak akkor induljon el, ha feltétlenül szükséges, ha gépjárműve megfelelő műszaki állapotban van, és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel (téli gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát vagy ásó, homok, stb.). Ebben az esetben sem tanácsos egyedül elindulni.
 • Indulás előtt a gépkocsijában helyezzen el meleg takarót, elektromos kézilámpát, meleg italt, legalább egy napi étkezésre elegendő élelmiszert.
 • Legyen felkészülve, hogy gépkocsija bármikor elakadhat és esetleg csak napok múlva fogják kiszabadítani. Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is képes legyen folytatni útját.
 • Amennyiben hosszabb időt (néhány órát) kénytelen álló gépjárművében tartózkodni, a motor járatásával fűtheti az utasteret, de ne felejtsen el legalább tíz-tizenöt percenként szellőztetni. Az álló jármű utasterébe ugyanis kipufogó gázok szivároghatnak, amelyek súlyos rosszullétet, esetleg halálos balesetet okozhatnak.
 • Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából! Kezdeti élénkítő hatása után csökkenti a fizikai teljesítőképességet, fáradságot, bágyadtságot okoz, illetve csökkenti a helyzetfelismerő- és ítélőképességet, amely ilyen helyzetben életveszélyes lehet.

 

Ónos eső esetén:

 

Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy tekintettel a megváltozott időjárási körülményekre, fokozott óvatossággal közlekedjenek.

Aki teheti, ne használjon gépjárművet, amennyiben az feltétlenül szükséges akkor tartsák be a téli közlekedésre vonatkozó szabályokat:

 

 • Csak kifogástalan műszaki állapotú, a téli időjárásra felkészített gépjárművel induljanak útnak,
 • A gépjárművek üzemanyag tartályát töltsék fel, gondoskodjanak tartalék üzemanyagról is,
 • A gépjárműben legyen takaró, forró tea,
 • A megváltozott időjárási körülmények még a gyakorlott vezetőket is próbára teszik, kellő vezetési gyakorlat hiányában ne induljanak útnak,
 • Amennyiben a gépjárművel való közlekedés ellehetetlenedik, húzódjanak félre és várják meg, amíg a síkosság mentesítést végző gépek járhatóvá teszik az útszakaszt,
 • Várhatóan megnövekszik a mentő szervezetek (tűzoltóság, mentők) vonulási ideje is.

 

 

Különös gondot kell fordítani a járdák síkosság mentesítésére is, melyet közterületen az önkormányzat, míg magánházak esetén a tulajdonos hajt végre.

A csapadék ráfagyhat a fák ágaira – növelve azok súlyát -, így számolni kell az ágak gallyak letörésével is.

Fontos, hogy a parkoló helyet, a járdán való közlekedést úgy válasszuk meg, hogy az esetlegesen lehulló ágak személyi sérülést és anyagi kárt ne okozzanak.

 

A jégen tartózkodás szabályai:

 

A szabadvizek befagyott területe gyermekre és felnőttre egyaránt vonzerőt gyakorol, ugyanakkor veszélyeket is rejt magában. A jégbeszakadásoknak gyakran halálos kimenetelű végkifejlete van az emberek felelőtlen viselkedésének és a jég tulajdonságának nem megfelelő ismerete miatt.


A hirtelen hőmérsékletváltozások, illetve a tartósan enyhe időjárás nagymértékben megváltoztathatja a jégtakaró tulajdonságait, ezáltal az veszélyessé, kiismerhetetlenné válhat.

A szabadvizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvadt, nem mozog.


Tilos a szabadvizek jegén tartózkodni:

* éjszaka korlátozott látási viszonyok között,
* járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,
* kikötők és veszteglőhelyek területén,
* folyókon,
* rianás esetén, a Balatonon.
 


Aki a jégen léket vág, vagy jégkitermelést folytat, köteles a jégmentessé vált területet távolról felismerhető módon megjelölni, illetve körülhatárolni. A jégmentessé vált területet 1 m magasságban, legalább 10 cm széles piros-fehér csíkozású korláttal kell ellátni.

Ha gyanús ropogást, recsegést hall, azonnal feküdjön minél nagyobb testfelülettel a jégre és próbáljon meg a legközelebbi biztos pontot hason csúszva elérni. Beszakadás esetén a felesleges mozdulatokat kerülje, ezáltal megőrizve a ruházatunkban lévő szigetelő légréteget. Igyekezzen a lábával az ellenkező irányban lévő jég szélét elérni és a part felé előrelökni magát, illetve segítséget kérni. Ha partot ér azonnal menjen meleg helyre, szárítkozzon meg, testét törölje szárazra, igyon forró, meleg italt. Kávé, alkohol fogyasztása tilos!

 


Ne kezdjen felelőtlenül mások mentésébe, mert csak tetézheti a bajt. Életét kockáztatja, illetve további beszakadások keletkezhetnek. Hívjon segítséget és a mentést végzőt kötelekkel, társakkal biztosítsa! Ha más eszköz nincs, egy hosszú, de erős ágat, ruhadarabot nyújtson a jégbeszakadtnak: ha többen vannak, egymás lábát fogva - mint egy hason fekvő lánc - segíthetnek.

A mentést követően, szükség esetén hívjon mentőt!

 

 

Mezőszemere weblapja hamarosan megváltozik.

Az új elérhetőség: http://mezoszemere.hu/web/

Az adatok átmentése folyamatos.

 

Üdvözöljük Mezőszemere hivatalos honlapján!

Megtisztelő számunkra az Ön érdeklődése településünk iránt. Mezőszemere Heves megye keleti határán, Füzesabonytól 10 km-re fekvő település. Községünktől néhány km-re található az M3 autópálya Mezőkövesdi vagy Füzesabonyi lehajtója is. A falunk természeti környezete alkalmas tartalmas, nyugodt pihenésre. Honlapunkon igyekszünk minden olyan tájékoztatást-információt megmutatni, amely segíti településünk életének, értékeinek bemutatását, s megkönnyíti a látogató eligazodását. Nagyon örülnénk ha minél több látogatót üdvözölhetnénk személyesen is Mezőszemerén, őszintén kívánva, hogy érezzék jól magukat községünkben, rendezvényeinken és minél többször látogassanak el hozzánk.

 

 

Sajnálattal közöljük hogy a Vendégkönyv oldalt csak regisztráció után tudják használni. Szeretnénk elkerülni az oda nem illő megjegyzéseket és hozzászólásokat. A régi hozzásólások természetesen nem lettek törölve, elérhetők regisztráció után.

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe megváltozott!

 

mezoszemere3378@gmail.com

Az ÉRV ZRt. ivóvízellátás hibabejelentő

Központi hibabejelentés
0-tól 24 óráig:
06 48/514-550

 

Nagy Róbert Tel: 06 30/915-9204

Nováki István Tel: 06 30/955-0960

Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Országos Tűzvédelmi Szabályzat tájékoztató

 
 
 

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége, által összeállított eb- és macskatartás szabályai

A MÖSZ által összeállított eb- és macskatartás szabályai

 

Technikai paraméterek:

A weblap megtekintéséhez minimum 1024x768-as képernyőfelbontás,   http://www.panoramakeszites.hu/tmp/Flash-Player-10(1).jpg és https://lh3.ggpht.com/4ZBFqbNFwegUbsJP5Em5kSGOeNn38ldJDVaVjrzpD58ScNghajRhFBUabeY8H8RP1hc%3Dw300Adobe Reader szükséges.

Bejelentkezés

Közérdekű telefonszámok:

Jakab Gábor Polgármester

Tel: +36-20/489-9080

Gazsi László Alpolgármester

Tel: +36-20/283-6363

Molnár Irén Képviselő

Tel: +36-20/283-6866

Kriston Istvánné Képviselő

Tel: +36-20/283-6665

Bartók István Képviselő

Tel: +36-20/283-6561

Tóth Róbert Képviselő

Tel: +36-20/283-6313

Bukta Gábor Képviselő

Tel: 06/20/283-6923

Bozsoki Róbert falugondnok

Tel: +36-20/501-2266

Bozsokiné Kelemen Zsuzsanna

Faluház vezető, könyvtáros

Tel: +36-20/283-6979

 

Polgármesteri Hivatal

Tel/Fax: 06/36/490-000

Tel: +36-20/283-6983

Tel: +36-20/283-6768

Gondozási Központ

Tel: 06/36/490-009

Mobil: 06/20/360-2421

Mezőszemerei Óvoda

Tel: 06/36/490-155

Mezőszemerei Általános Iskola

Tel/Fax: 06/36/490-005

Tel/Fax: 06/36/590-003

Postahivatal

Tel: 06/36/490-007

Juventusz Panoráma Kft.konyha

Tel: 06/36/490-257

Orvosi Rendelő

Tel: 06/36/490-067

Dr. Lakatos László

Tel: 06-20-402-6243

Védőnői Szolgálat

Tel: 06/36/490-189

Családsegítő Szolgálat: Bukta Lajos

Tel: +36/20-507-0173

Mihály Barnabás

Temető gondnok:

Tel: +36/20-283-6442


E-mail: szemerefaluhaz@gmail.com

 

Szavazás

Tetszik a weboldalunk? Szavazzon 1-től - 5-ig

5 (91)
4 (7)
3 (5)
2 (7)
1 (80)

Összes szavazat: 190

 

Magyar Államkincstár

Heves Megyei Igazgatóság

Családtámogatási és Szociális Ellátási Iroda

3300 Eger, Telekessy utca 2.

Telefon: 06-36-517-242; 06/30/344-0045

                06/70/460-9005; 06/20/881-9535

Fax:         06-36-520-334

Web: www.allamkincstar.gov.hu

E-mail:     cstam.hev@allamkincstar.gov.hu

http://www.police.hu/sites/default/files/szolgalunk_vedunk_logo1.png

Segélyhívás: 107 vagy 112 telefonszámon

Körzeti megbízott:      Boldizsár Balázs  06/20/283-6646

Segélyhívás: 105 vagy 112 telefonszámon

Elérhetőség

Mezőszemere Faluház 3378 Mezőszemere, Szabadság út 109.

+36 36/490-364
+36-20/283-6979
szemerefaluhaz@gmail.com